A A A

Zastępca Głównego Księgowego

status: w trakcie Termin składania aplikacji: 15.06.2024r. Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) Zaprasza do rekrutacji na stanowisko: Zastępca Głównego Księgowego Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) Zaprasza do rekrutacji na stanowisko:Zastępca Głównego Księgowego Miejsce pracy: Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w […]

Kierownik Działu Inwestycji i Eksploatacji

status: w trakcie Termin składania aplikacji: 03.06.2024r. Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) Zaprasza do rekrutacji na stanowisko: Kierownik Działu Inwestycji i Eksploatacji Miejsce pracy: Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu OPIS STANOWISKA: Prowadzenie inspekcji budynku i urządzeń dla oceny ich stanu technicznego; Przygotowanie dokumentacji na […]

Kierownik Działu Naukowo-Twórczego

Ogłoszenie w trakcie – ponowione – brak ofert Termin składania aplikacji: 19.04.2024r. dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do dnia 19.04.2024r. pocztą na adres: Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń (decyduje data faktycznego wpływu do Muzeum). Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w […]

Kierownik Działu ds. Infrastruktury

Zakończone Termin składania aplikacji: 22.03.2024r. dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do dnia 22.03.2024r. pocztą na adres: Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń (decyduje data faktycznego wpływu do Muzeum). Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) Zaprasza do rekrutacji na stanowisko: Kierownik […]

Sekretarka

Ogłoszenie w trakcie – powtórzone Termin składania aplikacji: 19.04.2024r. dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do dnia 19.04.2024r. pocztą na adres: Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń (decyduje data faktycznego wpływu do Muzeum). Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) Zaprasza do […]

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, spraw obronnych oraz zarządzania kryzysowego

Nabór zakończony brakiem wyboru kandydata/kandydatki Termin składania aplikacji: 23.02.2024r. dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do dnia 23.02.2024r. pocztą na adres: Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń (decyduje data faktycznego wpływu do Muzeum). Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) Zaprasza do […]

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadr i Wolontariatu

Ogłoszenie w trakcie – powtórzone Termin składania aplikacji: 19.04.2024r. dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do dnia 19.04.2024r. pocztą na adres: Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń (decyduje data faktycznego wpływu do Muzeum). Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) Zaprasza do […]

Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Ogłoszenie w trakcie – powtórzone Termin składania aplikacji: 19.04.2024r. dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do dnia 19.04.2024r. pocztą na adres: Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń (decyduje data faktycznego wpływu do Muzeum). Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) Zaprasza do […]

Kustosz w Dziale Organizacji Wystaw

Nabór zakończony brakiem wyboru kandydata/kandydatki Termin składania aplikacji: 23.02.2024r. dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do dnia 23.02.2024r. pocztą na adres: Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń (decyduje data faktycznego wpływu do Muzeum). Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) Zaprasza do […]

Kustosz w Dziale Gromadzenia, Inwentaryzacji i Konserwacji Zbiorów

Nabór zakończony brakiem wyboru kandydata/kandydatki Termin składania aplikacji: 23.02.2024r. dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do dnia 23.02.2024r. pocztą na adres: Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń (decyduje data faktycznego wpływu do Muzeum). Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) Zaprasza do […]