A A A

Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) w sprawie złożenia w dniu 17.01.2024 r. pisma w/s odstąpienia przez RAFAKO S.A. od umowy i ugody, zawartych z Muzeum

Toruń, dnia 17 stycznia 2024 roku KOMUNIKAT Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) w sprawie złożenia w dniu 17.01.2024 r. pisma w/s odstąpienia przez RAFAKO S.A. od umowy i ugody, zawartych z Muzeum Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) [dalej jako „Muzeum”] zawiadamia, że dnia […]