A A A

Nabór zakończony brakiem wyboru kandydata/kandydatki

Termin składania aplikacji:

17.12.2023 r.

dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do dnia 17.12.2023r.

pocztą na adres: Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń (decyduje data faktycznego wpływu do Muzeum).

Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) Zaprasza do rekrutacji na stanowisko: Samodzielne Stanowisko ds. RODO

 • Miejsce pracy: Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu

  OPIS STANOWISKA:

  • pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych,
  • nadzór nad prawidłowym stosowaniem w Muzeum zasad i procedur określonych w przepisach o ochronie danych osobowych,
  • tworzenie mechanizmów wykrywania, reagowania i powiadamiania o naruszeniach ochrony danych osobowych,
  • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania oraz rejestru kategorii czynności przetwarzania,
  • kontrola zgodności przetwarzanych danych osobowych z przepisami ochrony danych osobowych,
  • monitorowanie przepisów wynikających z RODO oraz innych aktów prawnych regulujących przetwarzanie danych osobowych,
  • prowadzenie kontroli w zakresie ochrony danych osobowych, określanie potrzeb w zakresie zabezpieczania danych osobowych oraz podejmowanie działań w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych,
  • informowanie Dyrektora Muzeum oraz osoby przetwarzające dane osobowe o obowiązkach wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych,
  • organizowanie szkoleń, informowanie o obowiązkach wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych,
  • opiniowanie wzorów dokumentów i umów z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych,
  • obsługa naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych,
  • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.

  WYMAGANIA:

  • wykształcenie wyższe kierunkowe lub studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych,
  • doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata na stanowisku związanym z ochroną danych osobowych,
  • fachowa wiedza na temat prawa i praktyki w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz umiejętności wypełnienia zadań, w tym tych opisanych w art. 39 RODO,
  • umiejętność skutecznej współpracy i komunikacji,
  • umiejętność przekazywania wiedzy,
  • umiejętność organizacji pracy,
  • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków z przeprowadzanych analiz,
  • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

   

  OFERUJEMY:

  • zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury w oparciu o umowę o pracę (1/4 etatu),
  • udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II,
  • pracę stacjonarną w przyjaznym zespole,
  • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych.

  Wymagane dokumenty:

  • list motywacyjny oraz CV – opatrzone własnoręcznym podpisem wraz z klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

   

  Termin i miejsce składania dokumentów:

  • dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do dnia 17.12.2023 r.
  • pocztą na adres: Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń (decyduje data faktycznego wpływu do Muzeum).

   

  Na kopercie prosimy o wpisanie : „Oferta pracy- samodzielne stanowisko ds. RODO „.

  Procedura naboru:

  Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie trzyetapowy.

  I Etap – weryfikacja formalna nadesłanych ofert- do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne.

  II Etap – rozmowa kwalifikacyjna.

  Dodatkowe informacje:

  • Aplikacje złożone po wskazanym terminie bądź niekompletne, nie będą rozpatrywane.
  • Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
  • Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.

Aplikacje prosimy składać pod adresem:

Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II

ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń

lub e-mailowo: biuro@muzeumpamiecitozsamosc.pl