A A A

Nabór zakończony brakiem wyboru kandydata/kandydatki

Termin składania aplikacji:

17.12.2023 r.

dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do dnia 17.12.2023r.

pocztą na adres: Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń (decyduje data faktycznego wpływu do Muzeum).

Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) Zaprasza do rekrutacji na stanowisko: Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemów i Sieci Komputerowych

 • Miejsce pracy: Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu

  OPIS STANOWISKA:

  • szkolenie pracowników z zakresu użytkowania sprzętu komputerowego i oprogramowania wykorzystywanych do pracy w Muzeum.
  • konfiguracja i utrzymanie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
  • konfiguracja i utrzymanie systemów informatycznych wykorzystywanych w pracy Muzeum,
  • konfiguracja i utrzymanie, w tym zapewnienie bezpieczeństwa, sieci teleinformatycznej Muzeum,
  • administracja sieci komputerowej i serwera bazy danych,
  • prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
  • planowanie i realizacja zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
  • administrowanie bezpieczeństwem informacji.
  • zapewnienie przestrzegania przez Muzeum przepisów o ochronie danych osobowych,
  • obsługa informatyczna strony internetowej Muzeum,
  • opracowywanie na potrzeby Muzeum prostych narzędzi informatycznych (programów) o charakterze baz danych.


  WYMAGANIA:

  • wykształcenie wyższe specjalistyczne,
  • doświadczenie zawodowe co najmniej 4 lata na stanowisku związanym z systemami informatycznymi,
  • znajomość konfiguracji i obsługi sprzętu IT,
  • znajomość architektury i infrastruktury IT w zakresie serwerowni małych i średnich,
  • znajomość środowiska Cisco, konfiguracja przełączników,
  • znajomość protokołów sieciowych i internetowych,
  • znajomość środowisk wirtualnych (VMware),
  • znajomość środowiska Microsoft Windows Server, MS SQL, Hyper-V,
  • doświadczenie w rozwiązaniach chmurowych, znajomość architektury hybrydowej,
  • budowa infrastruktury sieci LAN/WAN/WIFI i połączeń (mobile VPN, site-to-site)
  • umiejętność skutecznej współpracy i komunikacji,
  • umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,

  OFERUJEMY:

  • zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury w oparciu o umowę o pracę,
  • udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II,
  • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych.

  Wymagane dokumenty:

  • list motywacyjny oraz CV – opatrzone własnoręcznym podpisem wraz z klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

   

  Termin i miejsce składania dokumentów:

  • dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do dnia 17.12.2023r.
  • pocztą na adres: Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń (decyduje data faktycznego wpływu do Muzeum).

   

  Na kopercie prosimy o wpisanie : „Oferta pracy- Samodzielne Stanowisko Pracy Systemów i Sieci Komputerowych”.

  Procedura naboru:

  Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

  I Etap – weryfikacja formalna nadesłanych ofert- do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne.

  II Etap – rozmowa kwalifikacyjna.

  Dodatkowe informacje:

  • Aplikacje złożone po wskazanym terminie bądź niekompletne, nie będą rozpatrywane.
  • Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
  • Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.

Aplikacje prosimy składać pod adresem:

Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II

ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń

lub e-mailowo: biuro@muzeumpamiecitozsamosc.pl