A A A

Nazwa postępowania: Organizacja wernisażu do wystawy czasowej „Pater Patriae – Wyszyński” zaplanowanego na  dzień 02.07.2024 r. w godz. 18:00 – 22:00

Znak sprawy: MPiTJPII/ZP-04/06/2024/ZO

Termin składania ofert: do dnia 26.06.2024 r. do godziny 12:00

ZP_04_06_2024_ZO – Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1_Formularz ofertowy

Zał. nr 2_Wzór umowy

Zał. nr 3_Wykaz usług

Zał. nr 4_Wykaz osób

Zał. nr 5_ Doświadczenie „Oprawy muzycznej wernisażu”

W związku z zakończonym postępowaniem: Organizacji wernisażu do wystawy czasowej „Pater Patriae – Wyszyński” zaplanowanego na dzień 02.07.2024 r. w godz. 18:00 – 22:00.

Znak sprawy: MPiTJPII/ZP-04/06/2024/ZO

Publikujemy informację o wyborze oferty:

Informacja o wyborze oferty

Nazwa postępowania: System dwustronnego oświetlenia LED typu lightboard

Znak sprawy: MPiTJPII/ZP-02/06/2024/ZO

Termin składania ofert: do dnia 12.06.2024 r. do godziny 12:00.

ZP_02_06_2024_ZO – Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 – Formularz ofertowy

Zał. nr 2 Wzór umowy

 

Informacja o wyborze oferty:

Informacja o wyborze oferty

 

Nazwa postępowania: Wyposażenia Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II przy ul. Droga Starotoruńska 1A w Toruniu w ścianki wystawiennicze

Znak sprawy: ZP-03/05/2024/ZO

Termin składania ofert: do dnia 31.05.2024 r. do godziny 15:00.

ZP_03_05_2024_ZO – Zapytanie ofertowe ścianki wystawiennicze

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

W  związku z zakończonym postępowaniem w zakresie: 

Nazwa postępowania: Wyposażenia Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II przy ul. Droga Starotoruńska 1A w Toruniu w ścianki wystawiennicze

Znak sprawy: ZP-03/05/2024/ZO

Informujemy o wybraniu najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze oferty

 

Nazwa postępowania: Zapytanie ofertowe w zakresie „Kompleksowej organizacji Dnia Dziecka na terenie Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) ul. Droga Starotoruńska 1A, 87-100 Toruń w dniu 01.06.2024r

Znak sprawy: MPiTJPII/ZP-02/05/2024/ZO

Termin składania ofert: do 22.05.2024 r. godz. 12:00

W związku z planowaną:

Zapytanie ofertowe Dzień Dziecka 20.05.2024

Załącznik nr 2 – Wykaz usług

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Nazwa postępowania: Zapytanie ofertowe w zakresie „Kompleksowej organizacji Dnia Dziecka na terenie Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) ul. Droga Starotoruńska 1A, 87-100 Toruń w dniu 01.06.2024r

Znak sprawy: MMPiTJPII/ZP-01/05/2024/ZO.

Termin realizacji usługi: do 21.05.2024 r. godz. 12:00

Zapytanie ofertowe Dzień Dziecka

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

 

Nazwa postępowania: Zapytanie ofertowe w zakresie „Kompleksowej organizacji Dnia Dziecka na terenie Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) ul. Droga Starotoruńska 1A, 87-100 Toruń w dniu 01.06.2024r

Znak sprawy: MMPiTJPII/ZP-01/05/2024/ZO.

Unieważnienie postępowania.

Unieważnienie postępowania – Zapytanie ofertowe Dzień Dziecka

Nazwa postępowania: Realizacja usługi światła i dźwięku podczas koncert pt. „TOBIE ZAWIERZAM MATKO” w Audytorium Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II, ul. Droga Starotoruńska 1A.

Znak sprawy: MPiTJPII/ZP- 01/04/2024/ZO.

Termin realizacji usługi: od dnia 15.05.2024 r. od godz. 08:00 do dnia 17.05.2024 r. do godz. 03:00  (w nocy)

Termin składania ofert: do dnia 06.05.2024 r. do godz. 15:00

Zapytanie ofertowe ZP-01_04_2024_TP

Zał. nr 1 – Formularz ofertowy

Zał nr 2 – Wykaz usług

Zał. nr 3 – Wzór umowy

 

Nazwa postępowania: Zapytanie ofertowe na – Dostawę ścianek wystawienniczych. 

Znak sprawy: MPiTJPII/ZP-02/03/2024/ZO

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania o cenę.

Termin składania ofert: do 07.03.2024 r. godz. 12:00

Zapytanie ofertowe – Dostawa ścianek wystawienniczych

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Nazwa postępowania: Całodobowa ochrona fizyczna obiektu Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II, ul. Droga Starotoruńska 1A, 87-100 Toruń

Znak sprawy: MPiTJPII/ZP-01/02/2024/PK

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.).

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej Platformy e-Zamówienia pod adresem:

EZamowienia

Identyfikator postępowania: ocds-148610-483d67d8-c4e6-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1 

Termin składanie ofert: 19.02.2024 r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert:  19.02.2024 r. godz. 09:15

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pliki do pobrania:

Zmiana SWZ z dnia 09.02.2024 r

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o numerze 2024/BZP 00099441/01 z dnia 09.02.2024 r.

Zamawiający zmienił:

 • Termin obowiązkowej wizji lokalnej: wizja lokalna odbędzie się w terminie 14.02.2024 r. o godzinie 10:00
 • Termin składania ofert do: 22.02.2024 r. godz. 09:00
 • Termin otwarcia ofert: 22.02.2024 r. godz. 09:15
 • Termin związania ofertą: 22.03.2024 r.

Zmiana SWZ z dn 20.02.2024 r

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn 20.02.2024r

Zamawiający zmienił:

 • Termin składania ofert do: 29.02.2024 r. godz. 09:00
 • Termin otwarcia ofert: 29.02.2024 r. godz. 09:15
 • Termin związania ofertą: 29.03.2024 r.

Zmiana SWZ z dn 26.02.2024 r

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn 26.02.2024

Zamawiający zmienił:

 • Termin składania ofert do: 15.03.2024 r. godz. 09:00
 • Termin otwarcia ofert: 15.03.2024 r. godz. 09:15
 • Termin związania ofertą: 13.04.2024 r.

Zmiana SWZ z dn 12.03.2024 r

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn 12.03.2024 r

Zamawiający zmienił:

 • Termin składania ofert do: 15.04.2024 r. godz. 09:00
 • Termin otwarcia ofert: 15.04.2024 r. godz. 09:15
 • Termin związania ofertą: 14.05.2024 r.

Nazwa postępowania: Zaproszenie do złożenia oferty w zakresie:  Odbioru i zagospodarowania odpadów stałych zgromadzonych na terenie Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) ul. Droga Starotoruńska 1A, 87-100 Toruń.

Znak sprawy: MPiTJPII/ZP-01/01/2024/ZO

W postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – z uwagi na szacunkową wartość zamówienia, która nie przekracza 130 000,00 zł netto, w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert do 17.01.2024 r. godz. 15:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze oferty

Nazwa postępowania: Zakup dostępu do programu do ewidencji i zarządzania zbiorami wraz z wykonaniem modyfikacji zlecanych przez Muzeum Pamięć i Tożsamość im. Św. Jana Pawła II w Toruniu (w organizacji), zaprojektowanie, budowa i zapewnienie dostępu do portalu do prezentacji zbiorów online oraz zaprojektowanie, budowa strony internetowej Muzeum.

Znak sprawy: MPiTJPII/ZP-01/12/2023/PK
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.).

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej Platformy e-Zamówienia pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-50e92d44-95fc-11ee-ba3b-4e891c384685

Identyfikator postępowania:
ocds-148610-50e92d44-95fc-11ee-ba3b-4e891c384685

Termin składanie ofert: 18.12.2023 r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 18.12.2023 r. godz. 09:15