A A A

Kierownik Działu Gromadzenia, Inwentaryzacji i Konserwacji Zbiorów

Nabór zakończony wyborem kandydata: Pani Julia Pronobis Termin składania aplikacji: 15.11.2023 r. dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do dnia 15.11.2023r. pocztą na adres: Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń (decyduje data faktycznego wpływu do Muzeum). Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w […]

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemów i Sieci Komputerowych

Nabór zakończony brakiem wyboru kandydata/kandydatki Termin składania aplikacji: 17.12.2023 r. dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do dnia 17.12.2023r. pocztą na adres: Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń (decyduje data faktycznego wpływu do Muzeum). Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) Zaprasza […]

Samodzielne Stanowisko ds. RODO

Nabór zakończony brakiem wyboru kandydata/kandydatki Termin składania aplikacji: 17.12.2023 r. dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do dnia 17.12.2023r. pocztą na adres: Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń (decyduje data faktycznego wpływu do Muzeum). Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) Zaprasza […]

Konserwator

Nabór zakończony brakiem wyboru kandydata/kandydatki Termin składania aplikacji: 17.12.2023 r. dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do dnia 17.12.2023r. pocztą na adres: Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń (decyduje data faktycznego wpływu do Muzeum). Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) Zaprasza […]

Samodzielne Stanowisko ds. BHP I PPOŻ

Nabór zakończony brakiem wyboru kandydata/kandydatki Termin składania aplikacji: 14.12.2023 r. Dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do dnia 14.12.2023 r. pocztą na adres: Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń (decyduje data faktycznego wpływu do Muzeum). Na kopercie prosimy o wpisanie : „Oferta pracy- samodzielne stanowisko ds. […]