A A A

Kierownik Działu Naukowo-Twórczego

Ogłoszenie w trakcie – ponowione – brak ofert Termin składania aplikacji: 19.04.2024r. dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do dnia 19.04.2024r. pocztą na adres: Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń (decyduje data faktycznego wpływu do Muzeum). Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w […]

Sound of Freedom

„Sound of Freedom. Dźwięk wolności” – thriller produkcji amerykańsko-meksykańskiej
28 kwietnia 2024 r. (niedziela), godz. 14:00, Audytorium Muzeum