A A A

Nazwa postępowania: Organizacja wernisażu do wystawy czasowej „Pater Patriae – Wyszyński” zaplanowanego na  dzień 02.07.2024 r. w godz. 18:00 – 22:00

Znak sprawy: MPiTJPII/ZP-04/06/2024/ZO

Termin składania ofert: do dnia 26.06.2024 r. do godziny 12:00

ZP_04_06_2024_ZO – Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1_Formularz ofertowy

Zał. nr 2_Wzór umowy

Zał. nr 3_Wykaz usług

Zał. nr 4_Wykaz osób

Zał. nr 5_ Doświadczenie „Oprawy muzycznej wernisażu”

W związku z zakończonym postępowaniem: Organizacji wernisażu do wystawy czasowej „Pater Patriae – Wyszyński” zaplanowanego na dzień 02.07.2024 r. w godz. 18:00 – 22:00.

Znak sprawy: MPiTJPII/ZP-04/06/2024/ZO

Publikujemy informację o wyborze oferty:

Informacja o wyborze oferty