A A A

Adiunkt w Dziale Gromadzenia, Inwentaryzacji i Konserwacji Zbiorów

Nabór zakończony brakiem wyboru kandydata/kandydatki Termin składania aplikacji: 23.02.2024r. dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do dnia 23.02.2024r. pocztą na adres: Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń (decyduje data faktycznego wpływu do Muzeum). Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) Zaprasza do […]

Samodzielne Stanowisko ds. BHP I PPOŻ – ponowione

Nabór zakończony wyborem kandydata: Pana Łukasza Bonieckiego Termin składania aplikacji: 07.02.2024 r. Dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do dnia 07.02.2024 r. pocztą na adres: Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń (decyduje data faktycznego wpływu do Muzeum). Na kopercie prosimy o wpisanie : „Oferta pracy- samodzielne […]

Konserwator – ponowione

Nabór zakończony brakiem wyboru kandydata/kandydatki Termin składania aplikacji: 07.02.2024 r. dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do dnia 07.02.2024r. pocztą na adres: Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń (decyduje data faktycznego wpływu do Muzeum). Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) Zaprasza […]

Samodzielne Stanowisko ds. RODO – ponowione

Nabór zakończony brakiem wyboru kandydata/kandydatki Termin składania aplikacji: 07.02.2024 r. dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do dnia 07.02.2024r. pocztą na adres: Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń (decyduje data faktycznego wpływu do Muzeum). Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) Zaprasza […]

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemów i Sieci Komputerowych – ponowione

Nabór zakończony brakiem wyboru kandydata/kandydatki Termin składania aplikacji: 07.02.2024 r. dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do dnia 07.02.2024r. pocztą na adres: Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń (decyduje data faktycznego wpływu do Muzeum). Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) Zaprasza […]

Główny Inwentaryzator Zbiorów

Nabór zakończony brakiem wyboru kandydata/kandydatki Termin składania aplikacji: 31.01.2023 r. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II ogłasza nabór na stanowisko: Główny Inwentaryzator Zbiorów Zakres obowiązków: Do głównych […]